Vi brænder for at skabe løsninger, der giver Danske fremstillingsvirksomheder mulighed for at opnå højere produktivitet.

Derfor har vi skabt den automatiserede og digitale Leantavle => den elektroniske performancetavle.

Det betyder at data fra din produktion bliver til synlige fakta i 3P, så du hurtigere og nemmere kan iværksætte tiltag til løbende forbedringer.  

Mere end 700 personer benytter dagligt 3P.

3P er udviklet i tæt samarbejde med en bred kreds af Danske produktionsvirksomheder.

3P opfylder 95% til 100% af den funktionalitet som nye kunder efterspørger. Resten løser vi med kundetilpasninger, og kunden har stadig en standardløsning. Læs mere her.

Det er meget let at komme i gang, idet der kun skal benyttes ét signal fra produktionen. Ring og hør hvordan!

3P indeholder grundfunktionalitet der passer til næsten alle typer fremstillingsvirksomheder:

Montage & test anlæg, CNC-maskiner, SMD-linjer Elektronik, Fødevarelinjer, Jern & Maskin, Fylde & Pak-anlæg Food & Kemi, Automatiske bearbejdningsmaskiner i Træindustri, Plast-sprøjte & støbe maskiner.

3P understøtter processer fra:

 • helt manuelle
 • over semiautomatiske til
 • helt fuldautomatiske anlæg.


Sammen med vores kunder har vi skabt et brugernetværk, hvor gode idéer fra en kunde kommer andre kunder til gavn.

Vi mødes en gang om året, hvor temaet er:

Vidensdeling, læring & netværk

Se mere under 3P-brugergruppe.

3P understøtter kommunikation med ERP-systemer.

Synlighed og kommunikation er to af de vigtigste parametre for at opnå en effektiv produktion. Det kan være vanskeligt at opnå synlighed og effektiv kommunikation i produktionen ved hjælp af den traditionelle papir-og-blyant metode, hvor beskeder og nedskrevne estimater af stoptider og årsager noteres.

Med 3P Production Performance er Lean tænkningen fastholdt, men med en digitalisering af Leanprocessen kører det nu hurtigere, og det giver den umiddelbare fordel at, Lean-tavlens tal er valide og aktuelle. Resultaterne kan nemt deles i organisationen, og de er synlige for alle. Alle "ved" hvor vi er, og på basis af fakta kan hver medarbejder nemmere bidrage med forslag til løbende forbedringer. Det bliver kort sagt nemmere.

Udgangspunktet er enkelt. Er der noget, der kan måles på, er der også noget, der kan optimeres.

Det er svært at optimere på mavefornemmelser.

Måling og en efterfølgende analyse af produktionen på en enkelt maskine eller flere maskiner - der fører til eksekvering af løbende forbedringer - er vejen frem.

Når fejlene kommer ind i den store sammenhæng, kan man se, hvor der er tale om små fejl og hvor den store synder er.

Production Performance handler om at bidrage med forbedringer til hele produktionsprocessen fra ordrehåndtering til varerne er leveret, og hvor der laves en nøjagtig efterkalkulation af, hvad det har kostet at lave produktionen.

Det gælder om at få optimal nytte af nye produktionsinvesteringer via synlig produktionsopfølgning og ledelse.

 • Kender du reelt maskinernes effektive produktionstid (OEE)?
 • Kender du årsagen til produktionsstop?
 • Kender du varigheden af produktionsstop?


Det gælder om konsekvent at afdække de punkter, der har det største potentiale for kostbesparelser. Synlighed er i denne sammenhæng grundlaget for kontinuerlige forbedringer (KPI).

Kun ved hjælp af objektive produktionsdata kan man træffe de rigtige afgørelser, der sparer omkostninger de rette steder.

Vi tilbyder standard-software målrettet til LEAN og TPM-metoder, der giver synlighed i produktionen. Download 3P Produktfolder.

Se video om 3P, der benyttes hos Danfoss Kolding i afdelingen for ventiler.

Se vores startpakke:
3P Performance - production lite

Kom hurtigt igang. Se et fordelagtigt tilbud....

Internationale undersøgelser identificerer de største fordele ved OEE/stoptidsregistrering og MES:

 • 45% gennemsnitlig reduktion i fremstillingscyklustider
 • 17% gennemsnitlig reduktion i work-in-proces-niveauer
 • 75% gennemsnitlig reduktion i indtastning af datatid
 • 32% gennemsnitlig nedgang i produktionens leveringstid
 • 56% gennemsnitlig reduktion i papirarbejde på produktionsgulvet
 • 15% gennemsnitlig reduktion i defekte færdigvarer