3P Software erstatter papir og pen

(Uddrag af artikel fra Jern og Maskinindustrien uge 10 2013)

En nyudviklet teknologi bruges nu med god succes hos bl.a. Cheminova, Danfoss Drives, Danfoss Kolding og Kamstrup. De tekniske problemer bliver umiddelbart synlige og medarbejderne ved altid om de er forud eller bagud i forhold til produktionsplanen.

Selv om produktions- og ledelsesfilosofien Lean har været benyttet på danske virksomheder siden midt i 1990'erne, er det fortsat almindeligt, at medarbejderne bliver bedt om at bruge pen og papir, når de skal notere produktionstal og andre nødvendige data.

Mængden af kasserede emner, årsagen til kassationen samt eventuelle driftsstop noteres også på skrift og sættes derpå ind i tykke ringbind. Endelig bliver data fra forskellige arbejdsstationer eller produktionsplatforme ofte skrevet op på en tavle, som alle må forbi, hvis de vil orientere sig.

I samarbejde med Danfoss i Kolding har den fynske ingeniørvirksomhed PJD Production Performance imidlertid udviklet et softwaresystem, som erstatter den manuelle registrering, således at alle relevante oplysninger straks tastes ind på en computer og lagres.
Teknologien som kaldes 3P (Production Performance Program), er først og fremmest et supplement til de øvrige Lean-værktøjer.
Kort fortalt er det baseret på registrering af stoptid samt målstyring til produktion og kassation. Og datagrundlaget opdateres løbende.


Rød eller grøn

Programmet, som blandt andet er solgt til Cheminova, Kamstrup, Danfoss Drives og Danfoss Kolding, har vist sig at give en mere effektiv udnyttelse af personale og maskiner. Dertil kommer øget fokus på synlighed og præcise nøgletal i produktionen.

Læs hele artiklen fra Jern og Maskinindustrien her

PDF-logo Hent artikel (428KB)