Performance Management i Logistik og distribution

Kommende arrangementer i 2018:

Er under planlægning.

Kontakt os, hvis du er interesseret i at deltage.

----------------------------------------------------------------------------------------

Afholdt i 2017:

Gå-hjem-møde hos Danfoss i Rødekro 26/9 2017

Få inspiration fra Danfoss Centrale Distributions Center til hvordan du kan aktivere dine produktionsdata og høste effektivitet.
Og hør hvordan man undgår tab af produktionstid ved at registrere og synliggøre stopårsager der er grundlaget for løbende forbedringer.
Se programmet her


TID OG STED
Mødet blev afholdt tirsdag den 26. september 2017 kl. 15.00-17.30 hos:
 
Danfoss Distributions Services A/S
Kometvej 40, Rødekro
6230 Aabenraa

--------------------------------------------------------------------------------------

Afholdt i 2016:

Aktiver dine produktionsdata og høst gratis effektivitet.
Deltag på et 2½ timers møde og hør hvordan man undgår tab af produktionstid med registrering af stopårsager og systematisk opfølgning.

Vi afholdt mødet i samarbejde med Teknologisk Institut.
obs: Indlæg fra Teknologisk Institut og gæstetaler fra Danfoss Logistik, der benytter 3P Performance Warehouse.

2016-10-06 Teknologisk Institut i Tåstrup kl. 15.00-17.30

Se programmet her.

I de fleste virksomheder er der mange data om alt og alle, men de færreste får aktiveret den store mængde information og skabt reel værdi.

En væsentlig udfordring i logistik og distributions virksomheder er en egentlig måling og synliggørelse af produktiviteten.

I de fleste tilfælde er opfølgning på måltal månedsvis og med grove indikationer. Det er vanskeligt at fange de vitale afvigelser og nuancer på denne måde.

Med 3P Performance Warehouse system bliver man i stand til, at lave konkret opfølgning skift for skift og time for time. Det bliver muligt, at se den konkrete årsagsforklaring på manglende performance på det helt operationelle niveau.

Det giver mulighed for forbedring i dagligdagen mens problemerne stadig er aktuelle og så giver det mulighed for, helt konkret at se i hvilke områder, der skal sættes ind med ekstra ressourcer og uddannelse så performance bliver forbedret  for hele logistikken på lager og i distribution.

Problemløsning og procesforbedringer er en fælles indsats for ledere og operatører!

Hvad skal der til, og hvor meget værdi ligger der egentlig gemt i vores opsamlede data?

Hør hvordan automatiseret resultatmåling sætter gang i de løbende forbedringer.

Og hør hvordan en af de førende virksomheder, i sin egen lager og distribution, ved hjælp af helt konkrete daglige tiltag aktiverer data og skaber målbare forbedringer af effektiviteten.