OEE over 100 ?

Hvordan det?

Når vi til daglig bevæger os rundt i landets produktionsmiljøer støder vi tit på spørgsmål om OEE eller forskellige syn på hvordan dette måltal kan benyttes.

Et af de ofte stillede spørgsmål er:

Min OEE er i perioder over 100. Hvorfor er den det og hvad kan jeg gøre ved det?

For at besvare dette spørgsmål må vi se på matematikken bag tallet.

De tre faktorer der spiller ind i beregningen af OEE er: Availability, Performance og Quality.

Og disse tre faktorer ganget med hinanden giver OEE tallet.

OEE = Availability x Performance x Quality

Availability viser i procent din produktionstid, i forhold til åbningstiden.
Produktionstiden er åbningstiden (den tid hvor produktion er planlagt) fratrukket varigheden af alle produktionsstop.

=> Faktisk åbningstid / planlagt åbningstid

Performance viser hvor mange procent den forventede produktionstid udgør i forhold til produktionstiden. Den forventede produktionstid er normtiden pr. emne ganget med det antal emner der er produceret. Hvis vi f.eks. har haft et dyk i produktionshastigheden har vi ikke nået det planlagte antal emner, dvs. den faktiske produktionstid er mindre.

=> Antal producerede emner * Normtiden på emnet / produktionstiden

Quality viser i procent, hvor mange gode emner der er produceret i forhold til den totale mængde af emner produceret.

=> Gode emner / (kasserede emner + gode emner)

"Hvis din OEE i perioder ligger over 100% vil det være en god ide, at se om der er en sammenhæng mellem den høje OEE og bestemte varenumre"udtaler Cornelius Olesen, direktør hos PJD Production Performance.

"Den høje OEE kan skyldtes, at der er en uoverensstemmelse mellem den teoretiske normtid fra varenummeret og den faktiske normtid. Med et værktøj som f.eks. 3P Performance Management kan man se de faktiske normtider, og ved at se på de perioder, hvor det går rigtig godt er man meget tæt på den reelle normtid. Og ved at benytte dette tal som ny norm bliver det muligt at komme endnu tættere på processerne og begynde at tænke i optimeringer"fortsætter han.

Hvis normtiderne tilpasses bliver det mere synligt både for produktionsledelsen og medarbejderne hvornår produktionen kører godt og hvornår der har været problemer under et skift. Når problemerne kan identificeres, bl.a. ved at have styr på de bagved liggende tal i OEE-tallet, kan de også udbedres og produktionsoptimeringen er således allerede i gang.

Har du et spørgsmål om dataopsamling i produktion eller produktionsoptimering du gerne vil have vores syn på? Så send os en mail, så tager vi emnet op og kommer med vores bud.

Se 3P OEE og formlerne bag