3P MES Produktionsstyring

er et selvstændigt modul i 3P-software suiten. 3P MES er en standard softwarepakke, der tilpasses til den aktuelle kunde.

Eksempler på 3P MES referencer:

LINAK (New Factory)
Danfoss (DK, Mexico)

  3P MES Systemstruktur

3P MES varetager følgende funktioner:

  • Modtagelse af ordre fra ERP, kontrol og validering af modtagne data, mulighed for inspektion og redigering.
  • Optimering af ordre ud fra givne kriterier i forhold til produktions-set-up samt andre forhold.
  • Kommunikation til produktionsudstyret, afvikling af produktionsordre i hht. optimeret rækkefølge. Dataopsamling og præsentation af hændelser i produktionen, der kræver operatørens opmærksomhed.
  • Tilbagemelding til ERP mht. status på afviklede ordrer.

Den typiske systemkonfiguration er:

3P MES Systemkonfiguration

 

3P MES Oversigt

3P MES Ordreliste

 

3P MES Ordre Admin