Udvidet OEE ; Performance Availability Quality

Se formler for OEE nederst på siden.

OEE over 100? - hvordan det! (normtiderne er skurken)

Effektivitet
Beregnes som en procentsat i forhold til den forventede normtid. Hvis produktionen kører uden stop vil effektiviteten være 100%.

Igen kan de enkelte produkter, værktøjer eller hold filtreres så man kan sammenligne indsats på tværs af maskiner, værktøjer eller skift.

3P Efficiency

Produktivitet
Produktiviteten vises som antal enheder pr. time. Target er derfor adaptivt i forhold til hvilket produkt der kører på hvilken maskine.

Produktiviteten giver oftest et godt overblik over det faktiske antal emner som maskinen har produceret og giver en god forståelse af fx dagens og ugens forløb.

3P Productivity

OEE: Overall Equipment Efficiency

En mere kompleks beregning hvor både tilgængelighed, ydelse og kvalitet tages med i beregningen.

OEE analysen kan som de øvrige grafer laves på et vilkårligt tidsinterval og afgrænses til afdeling, celle/ linje, maskine eller på ordrenr, varenr og værktøjsnr.

Der indstilles måltal for hver dimension og der indikeres med farve ift. dette måltal.

3P OEE Enhanced

OEE billedet giver god mulighed for direkte at se årsagen til reduceret performance. I det viste eksempel kan man på både effektivitets- og produktivitetsgrafen se at timen fra 9-10 har været hård. På OEE billedet kan vi se at det er "Performance" der er lav og derfor utilsigtet maskinstop der er årsag til en dårlig time. Havde det fx været værktøjsskift eller omstilling, så havde "Availability" vist en lavere værdi mens "Performance" havde været god i den periode som der var kørt.

Når man klikker på OEE grafen vises yderligere detaljer, se flere OEE-skærmbilleder her.

Vandfaldsgraf

Viser tabsfaktorerne på en celle, afdeling eller maskine.

Den totale tid for det afgrænsede interval vises sammen med stop for perioden der er inddelt i overordnede kategorier.

Ved at trykke på de enkelte bokse kan man se de stop der ligger til grund for beregningen.

På den viste dag udgør faktisk produktionstid kun 40,98% af den tilgængelige tid.

3P_OEE_Waterfall

Sådan beregnes OEE

3P OEE beregning