3P Performance Production - kun ét signal fra produktionen er nødvendigt!

PDF-logo Hent brochure (342KB)

3P er et softwaresystem, der ved hjælp af skærme ved arbejdsceller/arbejdspladser og storskærm til tavlemøde støtter Lean processen.

Fordelen er, at alle de kendte Lean-dokumenter nu er i elektronisk form, tilgængelige for alle i afdelingen og altid opdaterede med nyeste KPI.

Resultatet er glade og motiverede medarbejdere, der tager ansvar og ejerskab for egen jobfunktion og produktivitet, fordi der er synlighed i det, de beskæftiger sig med. Sidst, men ikke mindst: En øget produktivitet → højere OEE.

Grundlæggende er 3P Performance - production et system, der skaber synlighed i produktion med måling/visning af produktivitet, registrering af stop & årsager og opfølgning på forbedringspunkter.

3P Performance - production kan benyttes såvel i et "helt manuelt som i fuldt automatiseret miljø". Se artikel om hvordan 3P erstatter papir og pen

3P Performance - production giver synlig produktivitet, og det indeholder følgende fokuspunkter:

 • Aktuel produktion: Afvikling og opdatering af status på ordrer
  Registrering af operatørnavn og effektiv operatørtid (tjek ind/ud)
  Registrering af ordrenummer
  Registrering af producerede gode emner
  Registrering af fejlemner
  Registrering af omstillingstid
 • KPI rapporter: Dataudtræk fra database til Excel til brugerstyret rapportering
 • Stoptider og stopårsager: Registrering både helt manuelt og også automatisk af stop og årsager med mange rapporter
 • OEE beregning og visning i OEE vandfaldsgraf med fokus på performance loss
 • Info fra ledelsen - info til alle eller udvalgte grupper: Tidsstyret - så alle ved, hvad der sker
 • TO-DO-lister: Fokuspunkter med hvem, der skal gøre hvad og hvornår?
 • 5S-opfølgning: Hold orden i tingene og dokumentér status
 • SOP: Visning af arbejdsinstrukser ved valg af ny ordre og kvittering ved afslutning
 • Logbog: Hvad er der sket? som overlevering fra et team/medarbejder til et andet
 • SPC Kurvemodul: En fleksibel metode til at vise "måledata" grafisk med statistikberegninger
 • Rapporter og kurver på forskellige tidsbaser. F.eks. skift, døgn, uge, måned, kvartal, år og valgfri
 • Rapporter og kurver for produktivitet, stoptid og antal, fejlrater (PPM / DPM), OEE, omstillingstid mm.
 • Paretografer (rangordnet sortering) over stoptid og antal, PPM mm.
 • Visning (i applikationen) af intranet/extranetsider, pdf-dokumenter, diverse Office-dokumenter.
 • Konfigurerbar pauseskærm
 • Fleksibel billedopbygning

Med værktøjet 3P Performance - production skabes fokus og synlighed på de daglige mål og resultater,
således at alle medarbejdere ved hvor vi er.

Kommunikation til administrativt edb-system
(ERP / MRP)

Der er mulighed for at hente og udveksle data med ERP-system, således at relevante baggrundsdata (stamdata) og produktionsordrer er opdaterede og aktuelle nøgletal indrapporteres.

Dataopsamling

Med 3P IO-Service (Data Collecting System) kan systemet indsamle data automatisk, hvis produktionsanlægget (PLC, Maskinstyring & IT system) giver mulighed herfor.

3P Performance - production tilbydes som et standardprogram med mulighed for kundetilpasninger.
3P Performance - production er udviklet i nyeste Microsoft dot.NET og Microsoft SQL database. Læs mere om 3P Teknologien her.

Brugervalgte resultater vises "rullende" på STORSKÆRM og betjeningspladser

Du får svar på spørgsmål som:

 • Hvor er vi i forhold til dagens målsætning?
 • Hvad er produktiviteten "stk./tid" i produktionen lige nu?
 • Hvordan er udnyttelsesgraden i anlægget forløbet?
 • Hvor mange enheder var gode - hvor mange var brok?
 • Hvilke stop har vi haft?
 • Hvad er årsagerne til stop?
 • Hvor meget burde jeg kunne producere?
 • Hvorfor producerer jeg mindre end potentialet?
 • Hvor effektiv er min produktion den seneste måned, uge, døgn eller time? Totalt pr. celle, (afdeling), produkt.


Systemet er baseret på LEAN principper, der kendes fra førende produktionsvirksomheder.

Karakteristika - fordele

Direkte omkostningsbesparelser:

 • Bedre personale- og maskinudnyttelse.
 • Bedre materialeudnyttelse, færre kasserede slutprodukter.
 • Reducerede omkostninger i forbindelse med effektivitetsmålinger.

Indirekte omkostningsbesparelser og bedre indtjening:

 • Identificering af uudnyttet kapacitet
 • Bedre prognoser og beslutningsgrundlag
 • Bedre kvalitetsopfølgning
 • Reduceret arbejde for administrativ- og produktionsansvarligt personale.
 • Ressourcer frigøres.

Lave startomkostninger
- vælg selv omfanget

PJD®3P Performance - production fungerer med det samme, når systemet er installeret. Alle basale beregninger og systemrutiner, der er nødvendige for analyser og rapporter findes fra starten, men herudover kan brugeren selv definere beregninger og layout, idet data hentes fra databasen og lægges ind i Excel, der benyttes i rapporteringen.

Produktionsdata mht. ordrenummer, mængder, kassation, fejl og stop indtastes/vælges af operatørerne i produktionscellen.

PJD®3P Performance - production er både velegnet til at følge op på én produktionscelle som på en hel afdeling/fabrik. Det er muligt at begynde i den lille skala med få celler for senere med lethed at udvide til flere.

PJD®3P Performance - production er et standardkoncept, med dataopsamling og rapportering, der som udgangspunkt benyttes i en tilpasset løsning til den enkelte kunde.

Rapporter - summering, grafik og trending

Driftsrapporterne i PJD®3P Performance - production er baseret på information fra hver enkelt celle/maskine. Dette indebærer, at det er muligt at skabe rapporter med information fra én celle/maskine til en hel produktionslinie/afdeling eller for en hel fabrik. Informationerne i PJD®3P Performance-rapporterne kan variere fra system til system, men de data, som normalt er at finde, er:

OEE, tilgængelighed, operationseffektivitet,  kvalitetsudbytte.

Stopårsager, antal stop, stoptid, "TOP10"-rapport
Summering, grafer og trendvisning af ovenstående informationer over tid, linie, stopårsag, mm.

Rapporttyper • skift • ordre, artikel, eller batch • år, uge, døgn eller time • valgfri tid

Kontakt os for at modtage en mail/link så du kan se 3P Licens og funktionsoversigt, dokumentet beskriver hvilke funktioner, der er indeholdt i hver produkt.