3P Performance - production lite

Til målstyring for højere oppetid

PDF-logo Hent brochure (1.485KB)

Kender du årsagen til produktionsstop?

Kender du varigheden af produktionsstop?

PJD®3P Performance - production lite, giver synlighed i produktionen "her-og-nu" og viser hvordan produktionsudstyret udnyttes. Investeringen for at komme i gang har en tilbagebetalingstid væsentligt under 1 år.

Du får svar på spørgsmål som:

1. Hvilke stop har vi haft?

2. Hvad er årsagerne til stop?

3. Hvilke stop skal vi fokusere på for at øge produktiviteten?

4. Hvor er vi i forhold til dagens målsætning?

5. Hvordan har udnyttelsesgraden på maskiner og i anlægget forløbet?

6. Hvorfor producerer jeg mindre end potentialet?

Du får faciliteter til:

7. Systematisk opfølgning på forbedringspunkter med "TO-DO" aktivitetsliste

8. LOGBOG for hver maskine

9. "Elektronisk opslagstavle" for hver medarbejder til generel information

Fordelen med production lite  er at man hurtigt får detaljeret fakta om oppetid hhv. nedetid (stop) og nemt kan se hvilke konkrete årsager, der har betydet stop. 3P programmet præsenterer de opsamlede data i klar tekst og sorteret i grafer så man nemt kan se hvilke "årsager" der betyder mest. (Pareto graf og vandfaldsgraf).

Herudover indeholder 3P production lite funktionerne TO-DO til opfølgning på fejlafhjælpning samt Afdelingsinfo, der er en elektronisk opslagstavle, med information dér hvor medarbejderen er.

Du får fakta på bordet hurtigt, og det er NEMT!

3P performance - production lite kan bringes til at køre i din virksomhed
få dage efter du har besluttet dig.

Registrering af maskinstop kan foretages manuelt såvel som automatisk

Manuelt: Ved indtastning på skærm/tastatur af operatør. Operatør vælger maskine, stopårsag og varighed.

Automatisk: Fra hver maskine tilsluttes et elektrisk signal, der fortæller, om maskinen er i drift eller stoppet. Når signalet er = stoppet: Oprettes automatisk et stop for maskinen med start tidspunkt, og når signalet = drift: Igen opdateres stoppet med sluttidspunktet. Der er herefter operatørens opgave at tilknytte den faktiske stopårsag.

Klik på billederne.

Ved effektiviseringstiltag begynder mange virksomheder selv med diverse manuelle registreringer vha. papir, blyant og regneark, men opdager hurtigt, at det er et kæmpe arbejde at vedligeholde og analysere. Der går ofte lang tid fra opsamling af data til præsentation af resultatet - og dermed til iværksættelse af forbedringstiltag.

"Plug and Play"

Med 3P Performance - production lite er det "Plug and Play" og softwaren må installeres på de pc'ere, der er nødvendige. Læs om en aktuel kundereference.

3P Performance - production lite til en maskine koster kr. 30.000,- ex. moms. Udvidelse til ekstra maskiner koster kr. 5.000,- pr. stk. Softwarepakken har ikke begrænsning mht. antal enheder (maskiner), der skal følges. Vi leverer konfigurering, installation og undervisning (½-dag hos os), og lite-pakken kan naturligvis udvides senere til en fuld 3P Performance - Production.

Ønskes automatisk stopregistrering leveres moduler med digitale indgange (+24V DI modul via USB modul eller via Ethernet).


Man får hurtigt fakta på bordet, og det er NEMT

Hvis der skal følges op på funktionsområder pga. diverse fejl, er 3P Performance - production lite et rigtigt godt sted at starte.

3P Performance - production lite kan bringes til at køre i din virksomhed få dage efter, du har besluttet dig. Se vores tilbud 3P Startpakke

Se 3P Licens og funktionsoversigt, dokumentet beskriver hvilke funktioner, der er indeholdt i hver produkt.