3P Timeregistrering

Timeoversigten
Der vises time for time hvilket antal der er planlagt samt det realiserede antal. Desuden vises den akkumulerede balance for skiftet.

Timen får en rød el. grøn farve afhængig af om målet er opnået.

Målet kan justeres med en produktivitetsfaktor sådan at kriterierne for at markere en grøn time justeres.

3P Timeregistrering

Time for time vil der blive noteret antal producerede emner. Antal producerede emner vil blive holdt op mod det planlagte antal og herefter indikeres balance for skiftets eller dagens balance. Det vil således være synligt for alle i organisationen om de aktuelle timer er røde/grønne samt om balancen over skiftet er positivt eller negativt.

Ud for hver grøn/rød time vises de tilhørende stopårsager og varighed.

Antal producerede emner kan indtastes/redigeres af operatør eller opsamles automatisk fra produktionsudstyret.