3P Systemopbygning

3P softwareplatformen blev påbegyndt i 2008 og er konstant gennem årene blevet udbygget, forbedret og opgraderet.

3P er i dag opbygget efter de nyeste (2017) Microsoft software standarder (metoder og værktøjer) og vil fortsat løbende være up-to-date.

3P er grundlæggende opbygget i en tre-lags arkitektur:

  • Database-lag - lagring af de egentlige data (MS SQL-server)
  • Funktions-lag - behandling af data, dette sker på SQL-serverniveau
  • Præsentations-lag - behandling af data der skal præsenteres for brugeren

 

3P komponenter

3P Brugerflade
Kunden har 3P-installationsfilen placeret på en fælles fil-server, hvorfra de enkelte bruger-PC'er kan hente og installere 3P-brugerfladen.

3P IO-service
3P behandler data igennem en Windows Service (3P IO Service).
3P IO Service installeres på Windows PC på fabriks-netværket.
3P IO Service kan installeres på en separat teknik-PC eller på én af de PC'er, der samtidig afvikler 3P-brugerprogrammet.

3P Database
3P data lagres på en fælles MS SQL-server.

 

3P Systemprogrammer

Aktivitetslog, samtlige bruger input registreres i en log-fil.
Systemlog, samtlige system transaktioner registreres i en log-fil.

 

3P Grundfunktionalitet

Fleksibel billedopbygning
Omfattende muligheder for at konfigurere hvorledes billeder sættes sammen. F.eks. kan det konfigureres, at der skal vises 1-4 forskellige billeder/funktioner under samme menupunkt samt individuelt vælge hvilke dataset der skal sammenlignes på hver billede.
Det kan også konfigureres hvilke periodevalg operatør skal have. F.eks. skift, døgn, uge, måned, kvartal, år og valgfri periode.

Menuprofiler
3P benytter menuprofiler. Dette betyder at virksomheden selv kan konfigurere profiler, der passer den konkrete arbejdsplads.

For eksempel følgende profiler:

  • Operatør profil: En simpel visning med udelukkende relevant info.
  • Administration: Komplet menu med mulighed for detaljeret rapporter.
  • Vedligehold/PTA: Opsætning med fokus på fejl/drift.
  • Storskærm: Med relevant data til visning på storskærm/tavlemøder.

 

Sprog-uafhængighed
3P er bygget til det internationale marked. pt. 2017 leveres 3P med Dansk, Svensk, Engelsk, Spansk, Kinesisk og Polske tekster. Det er meget let at indkoorporere et nyt sprog.

Brugerrettigheder
Mulighed for på hver billede at konfigurerer hvilke felter der hhv. vises og kan rettes for hver brugerkategori. 

Pauseskærm
Konfigurerbar pauseskærm. Bruger kan konfigurere, hvilke billeder der skal vises som pauseskærm og hvilke dokumenter der skal indgå.

Eksterne informationskilder
Mulighed for visning af intranet/internetsider samt PDF dokumenter.

3P-Testinstallation

3P-Testinstallation giver mulighed for at teste det meste af den kørende 3P-installation i et testmiljø. Det betyder, at man kan teste nye funktioner og opsætninger i et testmiljø, i forbindelse med en 3P-opdatering, inden det går i live-drift, eller benytte det til oplæring af nye brugere uden bekymring om påvirkning af 3P-runtime versionen.

3P Integration til andre systemer

Integration til ERP-systemer
3P har et dataintegrationsmodul, der passer og evt. tilpasses til alle ERP-systemer. Pt. 2017 har vi integrationsløsninger til SAP, Movex (M3), Axapta, Navision, C5, QAD (US ERP-system).

Integration til automations-systemer
3P integrerer med alle kendte PLC-automationssystemer. F.eks. Siemens, Rockwell, Omron og mange flere. Dette sker via standard OPC-Server grænseflade (f.eks. Kepware OPC). Er udstyret specielt (f.eks. chip-kortlæser, USB-IO, måleværktøj mm. programmerer vi selv en IO-Driver og bygger den ind i vores egen 3P-OPC-Server. Endvidere kan 3P læse og hente/abonnere på data fra eksterne database-servere.

3P Grænseflade/adgang for andre systemer

3P giver på udvalgte funktioner adgang for externe systemer via WEB-Services eller via kald af StoredProcedures i 3P-databasen.

Kontakt os

3P Performance Production har mere end 700 daglige brugere.

3P er udviklet i tæt samarbejde med en bred kreds af Danske produktionsvirksomheder.

Det er meget let at komme i gang, idet der kun skal benyttes ét signal fra produktionen.

Ring og hør hvordan!