Automatisering af Lean
på tappekolonne og visning af OEE vandfaldsgraf

 

 Niels Bækdal fotoFMC / Niels Bækdal, Lean-manager:
"Årsagen til at vi valgte 3P var, at det IKKE var et teknikprojekt men et performance projekt.
Vi kunne komme i gang med kun ét signal fra anlægget: og det var en produktionstæller"

 

 John Jensen foto

FMC / John Jensen,
Manager Filling & Plant Logistics

PDF-logo Hent kundecase (239KB)

"Efter vi har indført en automatiseret Lean-proces med 3P - er det blevet en motivationsfaktor, fordi alle medarbejdere nu nemt kan se, om vi er i GRØN og de kan online følge med i dagens resultater. Det er faktisk blevet en positiv konkurrencefaktor.

Når vi tænker tilbage på situationen før, var det sådan, at operatørerne indsamlede tal, som de skrev ned. Assistenten sammenfattede tallene i et regneark, som produktionsmesteren opsatte i et vandfaldsdiagram med notater i tekstbokse. Først da var vi klar til at drøfte produktionsforløbet og finde eventuelle fejlårsager og forbedringsforslag.

Med 3P er vi nu online opdateret. Vi sparer en masse tid nu og er umiddelbart klar til at diskutere problemstillinger og forbedringstiltag.
Vi er ikke i tvivl, for når man kan se hvad årsagen er, så ved man, hvor man kan sætte ind.

Vores OEE er helt klart steget med indførelsen af 3P systemet. Nu har vi fuld dokumentation for stop, og der er derfor bedre fokus på at undgå stop.

3P er samtidig et vældigt godt værktøj til at se, hvor længe folk har været på linjen, og hvor meget pausetid vi har. Det betragter vi som en sidegevinst, og det gode er, at det ikke bliver betragtet som overvågning.

Al den tid og det arbejde vi tidligere brugte på at køre Lean går nu hurtigere og bedre. Det har frigjort assistenterne for en hel del arbejde, for nu skal de ikke længere beregne og føre skemaer.

Den ledige tid er blevet til bedre tid til ledelse.

Vi er meget tilfredse, det har været en god investering."

Cheminova JohnnyFaurskov