Danfoss Centrale Distributionscenter

i Rødekro optimerer arbejdsprocesser, hver dag gennem medarbejderinvolvering og fakta.

Distributionscentret servicerer hele koncernens europæiske aktiviteter. Danfoss logistik vandt i 2014 den Danske logistik og Supply Chain Pris.

CDC_Pakkeplads_1

I CDC arbejdes løbende med forbedringer og optimeringer ud i alle krogene.

I samarbejde med PJD Production Performance er i 2014/15 sat et nyt system i drift, der går helt tæt på aktiviteterne indenfor husets fire vægge. Tidligere var opfølgning på måltal månedsvis og med grove indikationer. Man fangede ikke de vitale afvigelser og nuancer på denne måde.

CDC_Pakkepladser

Med det nye 3P Performance Warehouse system bliver man nu i stand til, at lave konkret opfølgning skift for skift og time for time. Det bliver muligt, at se den konkrete årsagsforklaring på manglende performance på det helt operationelle niveau.

Det giver mulighed for forbedring i dagligdagen mens problemerne stadig er aktuelle og så giver det mulighed for, helt konkret at se i hvilke områder, der skal sættes ind med ekstra ressourcer og uddannelse så performance bliver forbedret  for hele logistikken på lageret.

Læse mere om 3P Performance Warehouse