Er det nemt, bliver det gjort

PDF-logo Hent brochure (380KB)

Med denne grundregel gennemførte PJDPP i samarbejde med Danfoss A/S i Kolding, et pilotprojekt i afdelingen for ventiler afd. 792xx.

Formålet med projektet var at flytte alt papirarbejdet i firmaets Lean Production over på en softwareplatform for at forenkle arbejdsgangene.

Se video om 3P, der benyttes hos Danfoss Kolding i afdelingen for ventiler.

Hos Danfoss har man gennem de sidste 10 år udviklet sin Lean-filosofi - kaldet DPP (Danfoss Productivity Program).

Systemet er udviklet til og har altid kørt på papirbasis. Men i ventilafdelingen, Danfoss Kolding, blev det besluttet at man i samarbejde med PJDPP kørte et pilotprojekt, hvor alt papirarbejdet er fjernet og alt foregår elektronisk i et program kaldet 3P (Production Performance Program).
Formålet har ikke været at forbedre selve Lean-principperne, da de fuldt ud virker efter hensigten, men tværtimod at bibeholde alle de kendte dokumenter nu blot i elektronisk form.

I papirudgaven er der megen efterbehandling af data. Når data blev indleveret skulle de først tastes ind i et regneark, og herefter skulle der udskrives statistikker, som så blev hængt op på Lean-tavlen i afdelingen, fortæller Value Stream Manager Palle Møller.

I dag hænger der en berøringsfølsom fladskærm ved alle arbejdspladserne.
Her kan medarbejderne selv indrapportere direkte ved skærmen og efterfølgende se, at de netop indtastede tal straks optræder i statistikkerne.

DKo afd 792 DorteNielsen

Dorte Nielsen foran en af de fem touch screens, der hænger rundt i produktionen, og hvorpå medarbejdere både rapporterer data og trækker produktionsoplysninger ud.

Ifølge operatørerne er det bedste, at systemet selv regner produktiviteten for hver enkelt celle/arbejdsplads, uanset hvor mange, der arbejder på linjen, også selv om de møder ind forskudt.

Førhen var der sat mange timer af til at ordne papirgangen i Lean-systemet.

I afdelingen her, der er på 35 mand, har vi sparet timer svarerende til 1½ stilling, så der er virkelig noget at hente hjem igen, mener Palle Møller, Value Stream Manager Afd. 792.

PDF-logo Hent brochure (380KB)