Når effektivitet bliver en sport

På virksomheden Lindab i Haderslev produceres ventilationsrør, runde såvel som firkantede, og desuden diverse fittings til ventilations systemer. Der produceres rør i flere dimensioner og længder, og en stor del af produktionen er præget af ordreproduktion med kort leveringstid. Ud over produktionshastighed er fokus derfor primært på korte omstillingstider og lave fejlprocenter som er bestemmende for fabrikkens output.

For at  få nedsat omstillingerne og sænket fejlprocenterne har Lindab påbegyndt en dataopsamling på en håndteringsrobot som udfører samleoperationer på emner af forskellige typer og dimensioner. Skærmen ved siden af robotten viser, time for time, om robottens oppetid lever op til det fastsatte mål. Er der et stop registreres det automatisk når det har varet længere end robottens cyklustid. Så snart stoppet er registreret, noteres årsagen direkte på computeren af operatøren.

Når stoppet skyldes kvalitetsproblemer, registreres den nærmere årsag til kvalitetsproblemet og lagres ligeledes.

"Synligheden af vores performance gennem de rød-grønne felter på skærmen har skærpet operatørens fokus på at holde maskineriet i gang, og der er faktisk gået sport i at holde skærmen grøn. Operatørerne bidrager desuden med værdifulde idéer til, hvordan vi kan forbedre det daglige arbejde. Et kontant resultat fra de første dataanalyser er en forbedring af omstillingsprocessen. Hidtil har indstilling af maskinerne været overladt til den enkelte operatørs fornemmelse og erfaring, og vi ved, at den tid, og det antal prøveemner, der skal bruges til at køre en ny proces ind, kan variere ganske betydeligt. Indkøringsprocessen kan effektiviseres betydeligt, når indstillingsparametrene registreres i systemet ved hver omstilling. Efterfølgende analyseres sammenhængen mellem indstillingsparametre og indkøringstid, så har man et perfekt grundlag for at forbedre og standardisere omstillingsprocessen." Udtaler Niels Kammer, Produktionsingeniør hos Lindab

I den daglige arbejdstilrettelæggelse er der meget at hente. Drøftelserne med operatørerne af stoptidsårsager giver helt naturligt anledning til også at drøfte muligheder for at overlappe hinandens arbejde, så robotten kan holdes i gang igennem de planlagte, daglige pauser.

"Traditionen har været, at man stopper cellen, når den ikke bliver overvåget, men det værste, der kan ske, er jo at robotten blot stopper, og så har vi da fået det ekstra output indtil stoppet" Siger Niels Kammer