Når stoptiderne bestemmer outputtet

I Troldhede ved Herning ligger virksomheden Troldtekt. De producere akustiklofter med brandhæmmende egenskaber. Loftspladerne er fremstillet af træuld, der er presset sammen og støbt til en fast plade med cement. Afskårne træstammer høvles til træuld, som lægges i flade forme. Cement, træuld og vand presses sammen til pladens endelig form, hvorefter formene med de våde, støbte plader stables og hærdes i 21 døgn. De hærdede rå-plader tages ud af formen, sendes igennem en ovntørring og går derefter på lager, hvor de afventer den videre behandling. Produktionen er ordreproducerende, styret af de enkelte kunders specifikke ønsker til pladestørrelser, kantskæring og farve.

Troldtekt har i de sidste efterhånden mange måneder oplevet en stigende efterspørgsel, så hele produktionsapparatet er under pres for at øge output på det nuværende udstyr, sideløbende med planer om at forøge kapaciteten gennem nyinvesteringer.

Ved hjælp af automatisk dataopsamling kan flaskehansene med direkte virkning på fabrikkens output performance måles. Dette gøres ved hjælp af røde og grønne timer, baseret på outputtet holdt op mod normtiderne, og en automatisk opsamling af stoptider kombineret med en manuel indtastning af stopårsager. Performance tallene bliver på denne måde aktuelle og nutidige. Processen kan, ved hjælp af den nyskabte synlighed, optimeres ud fra facts.

Troldtekt kontrolrum

"Når jeg tager min daglige morgenrunde rundt til alle produktionsstederne og siger godmorgen bidrager denne simple rød-grønne timevisning til at gøre vores snak om hvordan det forløbne døgn er gået, overordentlig konkret og så kan vi hurtigt komme ind på at tale løsninger og forbedringer. Førhen var vi henvist til at basere vores snak på operatørens personlige vurderinger af forløbet og hans hukommelse om de problemer han havde oplevet undervejs", siger fabrikschef Orla Jepsen.

"Vi er en lille organisation, med 45 operatører og kun 6 funktionærer i Troldhede, så det ville være helt urealistisk med så lille en stab at skulle indsamle data fra produktionen manuelt og derefter at skulle behandle de indkomne data i diverse Excel ark. Selv om vi havde ressourcerne til det, så ville resultaterne af beregningerne komme ud så forsinket, så en stor del af værdien af informationen var gået tabt, og fakta er, at vi først med dette nye system, 3P,  har fået sat gang i registreringerne." Fortsætter Orla Jepsen.